Narva linn


Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine (muusikaõpetaja)

2018/2019.õa on olemas järgmine vakantne koht (alates 01.09.2018):

Muusikaõpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes

Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses.

Nõutav kvalifikatsioon:
• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (haridusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3).
• Eesti keele oskus C1 tasemel või magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon on omandatud eesti keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
Avaldus, CV, isikut tõendava dokumendi ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 15. juuniks 2018. a gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kella 8.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Pähklimäe 3, 20605, Narva)
või
e-posti teel aadressile direktor@pahklimae.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss").

Lisainformatsioon:
tel 3569829, tel 3569839.

Lisatud 06.03.2018, 15:57
Muudetud 12.04.2018, 14:28

eelmine