Narva linn


Konkurss Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Kreenholmi Gümnaasium asub Narva linnas, aadressil Vassili Gerassimovi tänav 2.

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 19. märtsiks 2018. a Narva Linnavalitsusele aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva märgusõnaga „Kreenholmi gümnaasium“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil narvalv@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnakantseleis.

Lisainfo tel 3599127.

Lisatud 02.03.2018, 15:17
Muudetud 02.03.2018, 15:18

eelmine