Narva linn


Lasteaia Tareke tööpakkumine

Narva lasteaed Tareke võtab tööle osalise keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel), täistöökoormus. Tööleasumise aeg: jaanuar 2019. Nõudmised kandidaadile: • vastavus HTM-i ... Loe edasi

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi konkurss eesti keele õpetaja vaba ametikoha täitmiseks

Narva Kreenholmi Gümnaasium kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja vaba ametikoha täitmiseks (lapsehoolduspuhkusel oleva põhitöötaja asendamise ajaks) – alates 03. jaanuarist 2019. ... Loe edasi

Narva Paju Kooli tööpakkumine

Narva Paju Kool võtab alates 07.01.2019 tööle algklasside õpetaja või klassiõpetaja (töökoormus 15 tundi). Nõudmised kandidaadile: vastavus HTM-i poolt kehtestatud ... Loe edasi

Konkurss eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium. Tööle asumise aeg: 02.01.2019. Koormus: täis. Töö kirjeldus: eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema ... Loe edasi

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tööpakkumine

2018/2019.õa on olemas järgmine vakantne koht: Inglise keele õpetaja - täiskoormus põhikooli-ja gümnaasiumiastmes (äraoleva töötaja asendamise ajaks alates 02.01.2019) C1-tasemel eesti keele ... Loe edasi