Narva linn


Ärist Narvas

www.investinnarva.ee

Narva traditsioonilisteks tööstusharudeks on olnud tekstiili- ja õmblustööstus ning metalli- ja puidutöötlemine. Kaubandus ja teenused on suuremat arengut näidanud viimastel aastatel. Linna ettevõtete struktuuris on suurim kaal kaubandusettevõtetel (40%). Järgnevad teenused (14%), tekstiili- ja õmblustootmine (6%), transport (4%), puidutöötlemine ja mööbli tootmine (2%), metallitöötlemine (2%), toiduainetetööstus (1%).

Kuni 80 töötajaga ettevõtted (VKE) moodustavad põhimassi linnas tegutsevatest ettevõtetest (96%), kusjuures 79% moodustavad ettevõtted, kus töötajate arv ei ületa 10 inimest.

Narva on küllalt ligitõmbav investeerimise seisukohast: riigi küllalt stabiilse majanduse ja madala inflatsioonitaseme juures on linnal arenenud infrastruktuur ja pangandussüsteem. Linnas on küllaldane hulk kompaktselt asuvaid tootmispindu ja kvalifitseeritud, odavat tööjõudu, madal energiaressursside hind. Eriti meelitavaks teeb linna piiriäärne asukoht - see on otsene pääs vene turule, lisandub keele ja idanaabri psüholoogia tundmine.

Investeeringud Narva ettevõtetesse on hea väljund lääne investeerijatele, kes vaatamata suurele soovile vene turul töötamiseks kardavad investeerida vahendeid vene majandusse.

Narvas tegutsevatest peaaegu 2000-st ettevõtetest on suurimad Narva Elektrijaamad ja Cargotec Estonia AS.

Lisatud 08.07.2008, 15:09
Muudetud 03.09.2015, 09:03

Tagasi