Narva linn


Linnavara- ja Majandusamet kuulutab välja AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE LINNAVARA ÜÜRILE ANDMISEKS

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet kuulutab välja AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE LINNAVARA ÜÜRILE ANDMISEKS:

Narvas Linda tn 4 hoones asuvad 3. korruse ruumid nr 3-15 üldpindalaga 562,0 m2:
• osavõtutasu - 2 200 krooni (sh käibemaks 335,59 krooni);
• üüritasu alghind - 22 000 krooni kuus;
• üürilepingu kehtivusaeg - 10 aastat;
• ruumide kasutusala - bürooruumid.

Üürilepingu lisatingimused:
• hoone hoolduskulude tasumine jooksva aasta kulude kalkulatsiooni alusel;
• kommunaalteenuste eest tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele.

Suuline enampakkumine toimub 10.04.2008. a kell 11.00 Linnavara- ja Majandusametis aadressil Narva, Peetri 3 - 23 (4. korrus).

Osalejate registreerimine lõpeb 10.04.2008.a kell 10.30.

Enampakkumisel võivad osaleda isikud, kellel ei ole võlgu Linnavara- ja Majandusameti ees.

Enampakkumisel osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus enampakkumisel osalemiseks (täidetakse registreerumisel);
- füüsilisel isikul pass ja selle koopia;
- esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid;
- maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta Linnavara- ja Majandusameti arvele nr 10220034433015 SEB Eesti Ühispank, kood 401.
Osavõtutasu ei tagastata.
Tagatisraha suurus on võrdne üüritasu alghinnaga.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt.

Täiendavat infot saab Linnavara- ja Majandusametist (Peetri plats 3-23/6, Narva), tel 3599160.

Lisatud 11.03.2008, 00:00
Muudetud 20.05.2008, 10:29

eelmine järgmine